BMake费率标准

币种           交易费率            提币费率             提现额度

比特币          0.2%               0%+0.001              10

以太坊          0.2%               0%+0.001              100

莱特币          0.2%               0%+0.01                300

达世币          0.2%               0%+0.02                100

量子币          0.2%               0%+0.1                  1000

狗狗币          0.2%               0.4%+0                  1000000

链克币          0.2%               0.4%+0                  100000

安网币          0.2%               0%+0.5                  10000

交子币          0.2%               0.4%+0                  500000

红烧肉          0.2%               0%+0.01                1000

黑洞币          0.2%               0.4%+0                  100000

太空狗          0.2%               0.4%+0                  10000000

安特币          0.2%               暂不支持充提         公告为准

泰达币          0.2%               暂不支持充提         公告为准

比特无限      0.2%               0.4%+0                  1000000

新比特币      0.2%               0.4%+0                  100000

部分币种需转入到官方地址,提现由人工审核后转出

其余自动充提

Anbtc.io交易手续费随VIP等级逐步减免,被邀请用户9折.